×

Installation view

Installation view

Installation view

Installation view

Photo

Installation view

Photo

Installation view

Installation view

Installation view

Installation view

< >

Samenwerking met / Collaboration with Jonas Wijtenburg
De Repetitie / Galerie Het Langhuis / Zwolle / 2012

Er zijn ruimtes gebouwd, er zijn foto’s gemaakt. Er zijn ruimtes afbroken en foto’s verscheurd.
Jonas en Femke zijn een samenwerking aangegaan met een wisselwerking tussen de ruimte en het platte vlak. Waar Jonas een theaterachtig decor neerzette creeerde Femke hierin en omheen composities en legde deze vast met de fotocamera. De meeste ruimtes zijn tegen de vlakte gegaan en er zijn foto’s gebruikt als bouwmateriaal. Vanuit de brokstukken van alle pogingen tot ruimte en foto is er uiteindelijk een samengeperste sculpturale zuil ontstaan. In presentatie van de foto’s komt het karakter terug die in de bouw van de decors zat.
Alles werd ter plekke gemaakt en bedacht zodat het zichtbare voornamelijk bekeken moet worden als een streven of aanzet. In het ritme van bouwen, oprapen, bouwen, oprapen hadden ze hier hun eerste repetitie samen.

Rooms were built, photos taken. Rooms were taken down, photos torn up.
Jonas and Femke took up a collaboration with a interplay between space and a flat surface.
Where Jonas built a theatrical stage, Femke created compositions in and around it and captured this in photographs. Most sets were then knocked down and photographs were used as building materials. From the fragments of all these attempts to create space and images a sculptural column was formed. The presentation of the photographs shows the character contained within building these sets.
Everything was created and thought of on the spot, meaning all you see should be seen as an idea or attempt. This rhythm of building, gathering, building and gathering, was their first rehearsal together.