×

Installation view

september 2013

Installation view

august 2013

Installation view

august 2013

Installation view

october 2013

< >

Land art – Buisse Heide
Project van Vincent van GoghHuis, Natuurmonumenten, Erfgoed Brabant en BKKC

2013

Volgens Richard Roland Holst was het niet goed om een schildering helemaal op te vullen met figuren of ornamenten: een leeg vlak zorgde voor spanning, zoals rust dat doet in muziek. Stilte-vormen noemde hij die vlakken. Overweldigd door de prachtige ‘volgeschilderde’ natuur van de Buisse Heide besloot ik een leeg vlak te maken; een ruimtelijke vorm die tegelijkertijd een ‘wit vel’ suggereert. De natuur zal deze leegte langzaam veranderen en heroveren, wat vervolgens wordt vastgelegd in een fotoserie. Daarmee is het lege vlak meteen een podium voor experiment en toeval.

Met dank aan mijn vader Toon Dekkers

According to Richard Roland Holst it wasn’t right to completely fill a painting with figures or ornaments: an empty space creates tension, like a pause in music. He called these spaces muted-forms. Overwhelmed by the beautiful ‘painted’ nature in the Buisse Heide, I decided to create an empty space; a spatial form which at the same time suggests a blank canvas. Nature will slowly change this void and recapture it, which will be captured in a series of photographs. Thus, the void creates a stage for experiment and chance.

Thanks to my dad Toon Dekkers