Text

In het spanningsveld tussen statische architectuur en de illusie van het schilderachtige perspectief zoekt Femke Dekkers naar vrije ruimte waar sculptuur en schilderkunst in elkaar overgaan. Met de fotocamera bepaalt ze een perspectief om vervolgens de driedimensionale omgeving, gekaderd door de lens, als een canvas te gebruiken: een leeg vlak waarbinnen nieuwe ruimtelijke ordeningen kunnen ontstaan.

Dekkers explores the tension between static architecture and the illusion of painterly perspective to find free space for sculpture and painting to intermingle. Using a camera for perspective she treats three-dimensional space, framed through the lens, as a canvas: a surface that allows her to look for new spatial alignments.